Tập thể giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo In
Thứ bảy, 22 Tháng 10 2011 09:25

tran-hung-dao

Tập thể giáo viên - công nhân viên trường THPT Trần Hưng Đạo có tổng cộng 150

giáo viên và công nhân viên, được chia thành 13 tổ chuyên môn:

1) Tổ Toán-Tin: gồm có 22 giáo viên.

Toantin
Hàng trên: thầy Phan Sỹ Đạt, thầy Phan Cao Đạt, thầy Nguyễn Văn Hiếu, thầy Phan Hữu Huy Trang, thầy Ngô Quốc An, thầy Trần Tuấn Anh, thầy Võ Hữu Phước, thầy Phan Thanh Tâm, thầy Vũ Hoàng Vũ .
Hàng dưới: cô Thân Thị Thanh Tú, cô Ngô Bùi Thụy Trang, cô Bùi Thị Anh Thư, cô Nguyễn Thụy Phi Anh, cô Nguyễn Lê Hương (tổ trưởng), cô Nguyễn Thị Kim Quyên, cô Phạm Thị Ngọc Dung, cô Nguyễn Thị Bích Phượng, cô Nguyễn Thị Diễm Kiều, cô Nguyễn Bích Trâm, cô Trần Quỳnh Hương, cô Võ Thị Hồng Điệp, cô Nguyễn Thị Thúy Hiền, cô Hoàng Thị Kim Liên.

2) Tổ Văn: gồm có 15 giáo viên.

Van

Hàng trên: cô Trần Thị Thu Phương, cô Lê Thị Thu Thuận, cô Vũ Thị Thu Hằng,
cô Ngô Hoàng Thị Thanh Tâm (về hưu), cô Hoàng Thị Hồng Nhung (về hưu), cô Lê Thị Ngọc Anh, cô Phạm Thị Thu.
Hàng dưới: cô Bùi Thị Kim Tuyến (tổ trưởng), cô Nguyễn Thị Thảo, cô Trần Nguyệt
Nga, cô Lê Thị Thanh Thuỳ, cô Nguyễn Thị Xiêm, cô Mai Đỗ Vân Trang, cô Nguyễn
Thị Vân Anh, cô Phan Thị Quỳnh Châu, cô Lê Thị Kim Ngân và thầy Mai Đức Đăng Khoa.

3) Tổ Anh Văn: gồm có 13 giáo viên.

Anh

Hàng trên: thầy Trần Gia Phát, cô Hoàng Thị Lệ Hồng, cô Lê Huyền Thùy Dương (tổ trưởng), thầy Ngô Kim Hòa.
Hàng dưới: cô Hồ Thị Ánh Loan, cô Nguyễn Thị Khanh, cô Ngô Kim Ngọc Nga, cô Trương Thị Thanh Thúy, cô Trần Hồ Thúy Hường, cô Nguyễn Đình Phương Anh, cô Lê Thị Thu Hằng, cô Nguyễn Thị Kim Thanh, cô Nguyễn Thị Hồng Nhung.

4) Tổ Lý: gồm có 14 giáo viên.

Ly

Hàng trên: thầy Nguyễn Phong Hùng, thầy Nguyễn Văn Thiệt (tổ trưởng), thầy Trần Văn Tọa, thầy Phạm Huỳnh Quang, thầy Trần Văn Lộc.
Hàng duới: cô Trần Thị Liên, cô Nguyễn Xuân Thịnh, cô Lê Thị Kim Di, cô Phạm Thị Thu Hồng, cô Nguyễn Thị Vân Hồng, cô Nguyễn Thụy Quỳnh Như, cô Cao Hải Oanh, cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, cô Nguyễn Thị Phương Nhung.

5) Tổ Sinh-Công Nghệ: gồm có 13 giáo viên.

Sinh
Hàng trên: thầy Nguyễn Thống Nhất, thầy Bùi Quang Tiệp, thầy Phan Quang Thịnh, thầy Phạm Quốc Mạnh, thầy Phạm Ngọc Trung Dương, thầy Nguyễn Ngọc Sơn.
Hàng dưới: cô Trương Thanh Trúc, cô Võ Thị Thu Hằng (tổ trưởng), cô Trần Thị Hương, cô Phan Thị Phú, cô Trương Thị Tuyết Mai, cô Phan Thị Linh Giang, cô Phạm Thị Hồng Lâm.

6) Tổ Ðịa: gồm có 6 giáo viên.

Dia
Cô Vũ Thị Thu Hằng, cô Nguyễn Thị Huyền, cô Dương Thị Ngọc Sương (tổ trưởng),
cô Vũ Thị Khuyên, cô Lê Thị Ngọc Mai, cô Mai Thị Vân Anh.

7) Tổ Hóa: gồm có 14 giáo viên.

hoa

Thầy Nguyễn Chí Cương, cô Nguyễn Thị Hồng Ngọc, cô Đỗ Công Mỹ, cô Phạm Thị Phương Đào, cô Lê Thị Tý, cô Trần Thị Hoài Thu, cô Trần Thị Ngọc Dao, cô Phạm Thị Anh Thư, cô Nguyễn Đặng Thị Ngọc Huyền, cô Trần Thị Hiền Chung (tổ trưởng), thầy Ngô Chí Hiếu, thầy Lại Kiên Lâm, thầy Trần Nguyên Thông, thầy Lê Văn Trường.

8) Tổ Sử: gồm có 6 giáo viên.

su

Cô Lê Thu Hà, cô Nguyễn Thị Hồng Trang, cô Trương Thị Mỹ Hương, cô Bùi Thị Thu Sương (tổ trưởng), cô Lê Thị Hiền, thầy Trần Ngọc Giang.  

9) Tổ GDCD: gồm có 4 giáo viên.

congdan

Cô Mai Thị Phúc, cô Lê Thị Vân, cô Võ Thị Bích Phượng (tổ trưởng), cô Nguyễn Thị Thúy Nga.

10) Tổ TDQP: gồm có 9 giáo viên.

theduc

Thầy Đào Mạnh Hùng, thầy Nguyễn Thành Đức (tổ trưởng), thầy Lê Hồng Dũng, thầy Bùi Anh Tú, thầy Vũ Trường Hải, thầy Trần Ngọc Thạch, thầy Văn Công Hoàng, cô Trần Thị Hà, cô Trần Thị Thanh Vân.

11) Tổ Tin Học:

Gồm có 7 giáo viên: cô Nguyễn Thị Diễm Kiều (tổ trưởng), cô Nguyễn Thị Ngân, cô Phan Thị Kim Ngân, thầy Võ Hữu Tài, thầy Ngô Quốc An, thầy Vũ Ngọc Hoàng, thầy Hoàng Minh Long.

12) Tổ Giám Thị-Văn Phòng: gồm có 12 giáo viên.

vanphong

Hàng trên: thầy Hoàng Ngọc Nam, thầy Vũ Ngọc Hoàng, thầy Trần Cao Sinh, thầy Phạm Đình Khanh, thầy Trần Ngọc Khiết, thầy Lê Hồng Dũng, thầy Nguyễn Thành Phương, thầy Nguyễn Hoài Đức.

Hàng dưới: cô Trần Thị Tú Nguyên, cô Phạm Thị Ngọc Ngân, cô Phạm Thị Liên, cô Nguyễn Bảo Khuyên, cô Nguyễn Thị Ngọc Thu.

13) Tổ Bảo Vệ- Cấp Dưỡng: thầy Trần văn Sơn, cô Trần Thị Bảy, cô Trần Ngọc Dung, thầy Phan Trọng Hoàng, thầy Phạm Minh Phụng, thầy Trần Đức Tiến, cô Nguyễn Thị Vừa, cô Nguyễn Thị Ngọc Yến, cô Nguyễn Thị Hồng Vân, cô Nguyễn Thị Hồng Đẹp, thầy Nguyễn Quốc Bảo, cô Nguyễn Hoài Bảo Châu, cô Lê Thị Thanh, cô Hoàng Thị Minh Trang, cô Đàm Huỳnh Như, cô Đàm Quỳnh Dao, cô Trần Ngọc Dung, thầy Nguyễn Văn Dung, thầy Nguyễn Trọng Hợp.


Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 11 2011 11:10
 

Thư viện ảnh

 • dsc05631 small.jpg
 • dsc05674 small.jpg
 • dsc05742 small.jpg
 • dsc05797 small.jpg
 • dsc05801 small.jpg
 • dsc05828 small.jpg
 • dsc05887 small.jpg
 • dsc05976 small.jpg
 • dsc06318 small.jpg
 • dsc06331 small.jpg
 • dsc06336 small.jpg
 • dsc06368 small.jpg
 • dsc06398 small.jpg
 • dsc06426 small.jpg
 • dsc06463 small.jpg
 • dsc06541 small.jpg
 • dsc06543 small.jpg
 • dsc06566 small.jpg
 • file210 small.jpg
 • file343 small.jpg

Bản đồ

 


Liên kết Websites